Aktuelt

Seadive hyret av Lerøy Vest

Seadive er hyret inn av Lerøy Vest i denne forbindelse, dette med utsett av kunstig rev og utlegg av fortøynings systemer.

Ett år med Ocean Forest

Å dyrke flere arter sammen vil være bra for både miljøet og bunnlinja, sier leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes. Nå har Bellona høstet sine første erfaringer fra prestisjesatsingen Ocean Forest.
  Av Aslak Berge

For ett år siden etablerte miljøorganisasjonen selskapet Ocean Forest sammen med Lerøy Seafood Group.

– Det har vært et år med spennende nybrottsarbeid, sier leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes. Hun peker på at verdens fremtidige konflikter vil handle om kampen om tilgang til ren energi, ren mat og rent drikkevann.

– Disse utfordringene krever nye løsninger, nye strategier og nye allianser, sier van Nes.

Idag lanserer Bellona, noe forsinket, sin første årsrapport for Ocan Forest.

Rapporten kan du lese her.

Det første målet for Ocean Forest er å etablere et forsknings- og utviklingsanlegg for fisk, alger og blåskjell. Høsten og vinteren 2013/2014 ble det gjennomført småskalatesting av blåskjell og tare på Rongøy i Øygarden i Hordaland, skriver Bellona på sine hjemmesider.

Én art
Havbruk har blitt bærebjelken i Norges posisjon som en av verdens ledende sjømateksportører. Per i dag er oppdrettsnæringen basert på at kun én art dyrkes på hvert produksjonssted.

– I fremtidens havbruk må man dyrke flere arter sammen. Avfallsprodukter som fiskeavføring og rester av fiskefôr er en enorm ressurs for oppdrett av andre arter, som blåskjell, virvelløse bunndyr og alger, sier van Nes, som selv har en doktorgrad innen akvakulturfag.

I løpet av det første året har Bellona fokusert innsatsen på forskning og utvikling, samt utstrakt nasjonal og internasjonalt opplysningsarbeid.

Målet var å utvikle erfaring med selskapets lokalitet. For å sikre oss mot smitterisiko ble det gjennomført en rekke analyser, og utsettingen ble godkjent av Mattilsynet. I påvente på konsesjoner for å drive storskala dyrking av blåskjell og alger, var omfanget av testutsettene små og kortvarige. Neste sesongs utsett vil være av større omfang, slik at en også vil kunne dokumentere mulige miljøeffekter.

Vannrensing
Hovedmålet med å dyrke alger og blåskjell er at de renser vannet ved oppdrettsanlegget ved å ta opp CO2, næringssalter og organisk materiale. Hvorvidt blåskjell kan bidra til et lavere nivå av lakselus i kommersiell lakseproduksjon er fortsatt på forskningsstadiet, presiserer Bellona.

iLaks har tidligere rapportert at Rongøy-lokaliteten er identisk med den som ved månedsskiftet fikk pålegg om utslakting av over 300.000 laks etter vedvarende lusproblemer.

Bellona har likevel tro på at løsningen kan bidra til reduksjon av lakselus.

Algene vil indirekte også kunne bidra til et lavere lusepress; ettersom ville bestander av rensefisk som naturlig beiter på lus, vil oppholde seg i algene. På den andre siden spriker forskningen rundt hvorvidt blåskjell kan fungere som et reservoar for sykdomsfremkallende smittestoffer. Det vil derfor være overvåking av nettopp dette på lokaliteten når kommersiellskala dyrking igangsettes. Ved utslakt av fisk vil det vurderes om også alger og blåskjell skal fjernes, slik at lokaliteten ligger helt brakk. Her vil vi også se på erfaringer fra andre land med integrert havbruk 4, 5, 6. Her vil testlokaliteten til Ocean Forest ha stor betydning for kunnskapsutviklingen, skriver miljøorganisasjonen.

Artikel hentet fra Ilaks.no

Seadive søker etter arbeidsdykkere

Seadive AS
Besøksadresse: Knappevegen 4, 5337 Rong
Postadresse: PB 129, 5331 Rong
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Servicetelefon
55 57 99 99


Logg inn
VNR NHO EBA NBU Start Bank